Rejoignez la communauté :
  • tweetter
  • mail

Ola Ka ʻĪ Koʻolau- Hawaiʻi

Ola Ka ʻĪ Koʻolau
ma Windward Mall
10am – 2pm

Please join us as we celebrate ʻōlelo Hawaiʻi • entertainment • games • hoʻokūkū haʻi ʻōlelo (Hawaiian language speech competition) • shopping • dining • and fun for the entire ʻohana